สลากปิ๊งรับสมัครร้านขายหวย 80 บาท ได้เพิ่มเป็น 25 เล่ม เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มี.ค.นี้ ชี้ต้องทำตาม กติกาขายหวยราคา 80 บาท เท่านั้น

รายงานข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ออกประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป เป็น ผู้ค้ารายเดิมที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส จำหน่ายสลากฯใบละ 80 บาทให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกในการขายลอตเตอรี่ตามราคาที่กฎหมายกำหนดให้เกิดประชาชน

แนวทางดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่สำนักงานสลากฯ เตรียมออกมาช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคา โดยจะเปิดรับสมัครถึง 5 มี.ค.2564 นี้ และประกาศผลคัดเลือกตัวแทนภายในเดือน พ.ค.2564

“เบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับสมัครในกรุงเทพฯ และนนทบุรีก่อน โดยกรุงเทพฯจะเปิดรับสมัคร 50 จุด เขตละ 1 จุด และนนทบุรี 6 จุด อำเภอละ 1 จุด เมื่อสมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายแล้ว จะมีโอกาสได้รับลอตเตอรี่จากสำนักงานสลากฯไปขายเพิ่มจากงวดละ 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แต่ต้องห้ามนำไปขายต่อ หรือขายเกิน 80 บาท พร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยหากดำเนินการและได้ผลดี สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาขยายเครือข่ายลอตเตอรี่ 80 บาทไปยังจังหวัดอื่นต่อไป”

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว ต้องมีจุดจำหน่ายที่ตั้งชัดเจน ห้ามเดินเร่ขาย ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา และข้อมูลการซื้อขาย พร้อมกับต้องนำวิธีการจำหน่ายสลากฯ 80 บาท

นอกจากนี้ ยังกำหนดว่าต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่อไปอีกทอดหนึ่ง รวมถึงต้องเป็นคนจำหน่ายเอง แต่ถ้ามีลูกน้องต้องระบุรายชื่อและแจ้งให้สำนักงานสลากฯ รับทราบ

ทั้งนี้ ต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงจะต้องขายเฉพาะสลากที่สำนักงานสลากฯ จัดสรรให้เท่านั้น ห้ามรับสลากจากที่อื่นมาขายเพิ่มเติม ที่สำคัญจะต้องมีการวางหลักประกัน 10% ของมูลค่าราคาสลากที่ได้รับ หากมีการปฏิบัติผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกัน

สำหรับวิธีการคัดเลือกเครือข่ายจะนำข้อมูลของตัวแทนมาตรวจสอบว่าตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่ โดยหากมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเกินกว่าที่ต้องการ สำนักงานสลากฯ จะใช้วิธีเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม รวมถึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายจริงของผู้สมัคร

หากพบให้ข้อมูลเป็นเท็จจะยกเลิกทันที โดยหลังจากผ่านตรวจสอบแล้วจะต้องเข้าอบรมการเป็นเครือข่ายด้วย โดยสิ่งที่เครือข่ายจะได้รับ นอกจากได้สลากเพิ่มเป็นงวดละ 25 เล่มไปจำหน่ายแล้ว ยังได้ตราสัญลักษณ์ จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายเครือข่ายด้วย