สรุปจากสูตรเก็งหวย 1/10/63 ชุดเลขผลงานดีต่อเนื่อง

แรงสุด 0 เด่นปานกลาง 3 เด่นรอง 5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

602-620-026-062-260-206

01-02-05-08

31-32-35-38

51-52-55-58

แรงสุด 2 เด่นรอง 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

21-23-26-27

81-83-86-87