สรุปจากสูตรเก็งหวย 16/9/63 ชุดเลขผลงานดีงวดนี้

แรงสุด 1 เด่นปานกลาง 7 เด่นรอง 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

013-031-130-103-301-310

12-13-16-18

72-73-76-78

02-03-06-08

แรงสุด 1 เด่นรอง 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

12-14-17-19

52-54-57-59