สรุปจากสูตรเก็งหวย 30/12/63 ชุดเลขผลงานดีต่อเนื่อง

แรงสุด 4 เด่นปานกลาง 5 เด่นรอง 9 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

943-934-439-493-394-349

41-43-46-49

51-53-56-59

91-93-96-99

แรงสุด 5 เด่นรอง 7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

50-53-56-57

70-73-76-77