สำนักงานกองสลาก แจ้ง หากใช้ชื่อ กองสลาก ไม่ผิด แต่จะสร้างความให้เข้าใจผิดได้

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ชื่อ กองสลาก นั้น ทางสำนักงานสลากไม่มีอำนาจเอาผิดได้ เพราะไม่ได้มีข้อกำจัดใดกำหนดว่าห้ามใช้ชื่อ ดังนั้น จึงถือว่าไม่ผิด แต่ในความเห็นของทางสำนักงานสลากฯ ต้องเขาใจก่อนว่า คำว่า กองสลาก เป็นคำที่คนรับรู้ได้ทั่วไปว่าหมายถึง สำนักงานสลากฯ จึงไม่อยากสนับสนุนให้ใช้ คำว่า กองสลาก เพราะจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ เว็บไซต์ กองสลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสำนักสลากฯเลย