หวยขุนพันนำโชค 1/10/63 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 3 รอง 8 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

435-436-437-439

485-486-487-489

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

31-32-35-36-37-39

81-82-85-86-87-89