หวยคนมีโชค 1/12/63 แนวทางเลขท้าย 2 ตัว

เด่น 0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

02-08-09

10-40-70

เด่น 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

52-57-58

15-35-65