หวยคนมีโชค 16/10/63 เลขเด่นผลงานดี

เด่น 4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

40-42-48

14-34-74

เด่น 6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

61-62-69

36-56-76