หวยคนมีโชค 16/9/63 ชุดเลขผลงานดีงวดนี้

เด่น 8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

85-86-89

18-38-78

เด่น 4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

40-43-45

14-24-74