หวยคนสมองเพชร 1/12/63 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

620-602-206-260-062-026

723-732-237-273-327-372

450-405-504-540-045-054

853-835-538-583-385-358

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

20-02

23-32

50-05

53-35

01-10

08-80

41-14

48-84