หวยคลังเลขรวย 16/9/63 ชุดเลขผลงานดีงวดนี้

เด่น 8-6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

81-83-89

61-63-69

เด่น 4-5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

40-42-47

50-52-57