หวยจอมขมังเวทย์ 16/10/63 ชุดแนวทางผลงานดีงวดนี้

เด่น 3 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

438-483-384-348-843-834

31-13

35-53

38-83

เด่น 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

05-50

35-53

65-56