หวยตำหนักเซียน 1/9/63 จับเข้าคู่ชุดเลขเด่น

เด่น 9-5-2 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

93-94-98

51-52-57

20-23-26