หวยพลังเต่าหับ 30/12/63 แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล

เด่น 1 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

12-21

15-51

71-17

81-18

เด่น 3 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

30-03

34-43

63-36

93-39