หวยมังกรเมรัย 1/11/63 ชุดเลขผลงานดีต่อเนื่อง

เด่น 3-5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

31-32-34-36-37

51-52-54-56-57

เด่น 8-9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

81-82-84-86-87

91-92-94-96-97