หวยลูกพ่อวิษณุกรรม 16/12/63 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

219-291-192-129-921-912

257-275-572-527-725-752

306-360-063-036-630-603

571-517-715-751-157-175

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

12-21

14-41

19-91

25-52

27-72

57-75

85-58

87-78

80-08