หวยศิษย์หลวงพ่อเนื่อง 1/10/63 ชุดเลขผลงานดีต่อเนื่อง

เด่น 0-7-9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

02-04-08

72-74-78

92-94-98