หวยหมูเซียน 17/1/64 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 1 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

01-10

31-13

61-16

71-17

81-18

91-19