หวยอาจารย์ช้าง 16/9/63 เลขดีมีผลงานงวดนี้

เด่น 6 รอง 8-0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

680-618-635-674

840-836-892

081-063-054

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

60-61-67-68

80-82-84-87

01-03-05-09

ระวังเบิ้ล

66-88-00