หวยอาจารย์หนู 1/11/63 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

เด่น 1-5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

615-214-918-319-610

653-054-156-759

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

13-14-18-19-10

53-54-58-59

เด่น 0-6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

02-04-07-08-09

62-64-67-68