หวยไทยแบบเรียน 1/12/63 แนวทางจากสำนักดัง

เด่น 2-5-8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

20-21-26-29

53-54-56-57

81-82-84-86