เลขทักษิณ 17/1/64 เลขเด่นผลงานดี

เด่น 4-9 ได้ชุดเลขแนวทางดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

041-014-410-401-104-140

391-319-913-931-139-193

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

41-14

46-64

91-19

96-69