เลขพิเศษ 30/12/63 แนวทางจากสำนักดัง

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

812-821-128-182-281-218

236-263-362-326-623-632

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

21-12

26-62

28-82

53-35

54-45

57-75