เลขฟันธง 1/9/63 จับคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 1 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

910-901-109-190-091-019

13-31

16-61

10-01

เด่น 7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

73-37

70-07