เลขฟันธง 17/1/64 แนวทางจากสำนักดัง

เด่น 8 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

589-598-895-859-958-985

82-28

85-58

89-98

เด่น 1 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

01-10

61-16