เลขลับเฉพาะวงใน 30/12/63 แนวทางเลขท้าย 2 ตัว

13-31

14-41

23-32

24-42