เลขสรุปนาทีสุดท้าย 30/12/63 แนวทางเลขท้าย 2 ตัว

เด่น 8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

41-43-45-46

81-83-85-86

เด่น 3 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

34-37-38-39

64-67-68-69