เลขเงินล้าน 17/1/64 ชุดเลขผลงานดีต่อเนื่อง

เด่น 5-6-8-9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

51-52-53-57

61-62-63-67

81-82-83-87

91-92-93-97

เด่น 1-3-4-9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

10-15-16-18

30-35-36-38

40-45-46-48

90-95-96-98