ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูล เลขเด็ด มังกรเมรัย ที่แบ่งปันให้พิจารณา แล้วพบกันใหม่ในงวดต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดี