เลขแม่นชัวร์ 100% 1/9/63 ชุดเลขวิเคราะห์สดงวดนี้

เด่น 3 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

532-523-325-352-253-235

736-763-367-376-637-673

931-913-913-931-139-193

32-23

36-63

เด่น 0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

60-06

90-09