เลขแม่นบน แม่นล่าง 1/12/63 เลขเด่นผลงานดี

เด่น 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

809-890-098-089-980-908

503-530-035-053-350-305

03-30

04-40

09-90

เด่น 7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

73-37

76-67

79-97