เลขเด่น

0

เลข 3 ตัว ได้แก่

907 – 304 – 501

เลข 2 ตัว ได้แก่

01-10

04-40

07-70